Kommande evenemang 2013:

Nu är skivan ute:

Jul med Exaudio

Köp din skiva lagom till jul.
Mera info här.

Exaudio är en nyskapande och ambitiös projektkör för finlandssvenska kvinnoröster. Kören inledde sin verksamhet våren 2008 och består av ca 20 unga kvinnor från hela Svenskfinland. Dirigent är Hanna Kronqvist.

 

Projektkören Exaudios ambition är att ge en konserthelhet per år. Repertoaren baseras på konstmusik från olika länder och tidsperioder, kyrkligt och profant, medeltida och samtida och allt däremellan. Kören utmanar såväl sångarnas som musikens gränser genom att ge sig ut i nya musikaliska rymder och göra genreöverbryggande experiment. Därtill vill Exaudio på sikt skapa ny musik för kvinnoröster genom att beställa verk av finlandssvenska kvinnor.

 

Projektkören Exaudios sångare sammanstrålar till intensiv övning 4-5 gånger per år på olika orter i svenskfinland. Kören strävar efter att i samband med varje övning ge ett uppträdande vid någon festlighet eller gudstjänst, beroende på repertoaren.

 

Exaudio tackar Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond och William Thurings stiftelse för erhållet understöd.

 

 

 

Foto Mathias Johnson


Vinterdrottning, Trefaldighetskyrkan i Vasa januari 2009.
Foto Mathias Johnson